Preklady a Rozhovory

Ukážky preložených textov do francúzštiny, portugalčiny, nemčiny a angličtiny a výber z rozhovorov


Ak vás viac ako preklady zaujímajú rozhovory, tu sú k dispozícii podľa rokov uverejnenia na tomto mieste:
 
2010
2011
2012
2013

Moje muchy
 
Práve som si do pohára, smädného ako krvná tepna, nalial mesiac december a chutí ako november, október, september. Do hrnčiny, z ktorej pijem, vletela malá kvasná muška Emuška s priateľom, aj keď naplnenú hrnčinu prikrývam práve dopísanou knižkou.
Tie mušky sú nezdolné a zaťaté ako sekera do vína; hoci vonku, teda nie celkom v mojom vnútri, mrzne, až tak vrzne a sneží, až sa ježí, skadesi vyliezajú, volané poslaním a túžbou. Prstom, ktorým náhodou práve nepíšem, vyberám mušku z pohára, lovím ju, aby sa nepotopila, akoby som ju mal rád – lenže práve naopak, ona mi vôbec nechutí na jazyku. Taký je teror nehy a milosrdenstva.
– Leť, muška, leť a leť a poletuj slobodne ako ja preč.
Muška spadla, neletela, neposlúchla staršieho a múdrejšieho. Starší sa zatiaľ vznáša ako vonku sneh a krv, čo stúpa k pôvodnému pohoriu. Miesto, kde bývam, je jednou nohou v hore.
Vtom ktosi zvoní. Idem otvoriť – a za dverami je večerný zvon, hovorím mu servus, môžeš mi tykať, poď ďalej. Alebo je to trinásty neplatený mesiac krkoleň, čo vláda v roku zaviedla? Alebo je to spev slivovičí. Zvoní čas? Alebo si mi muška sadla na zvonček.
Také diania sa už dávno nedejú. To ty, Marína moja, si zazvonila a priniesla mi v poháriku stratené oko a na ramene písací stroj, hovoriac:
– Knihy sú na to, aby sa písali. Netreba nimi zakrývať pohárik pred muškami dolietavými.
– Vari nevieš, že knihy sa píšu samy a my sme iba namáhavo pri tom?
Sneh padá naopak, dolu hlavou bezhlavý – krv klesá nahor. A ja si nalievam do pohárika pulzovanie, totiž celý rok naraz, jednou nohou v lete, lebo krása je modla, ktorú rád vzýva sám ten, čo tvorí čudesá.
Trpezlivo v sebe skrývam prítomnosť, zajtrajšok zakrývam knihou.
– Priveľa jarí napadlo tejto jesene, akoby sme šírili lásku, ktorá sa v diaľke perspektívne zužuje. Nekonečne sme pochopili dočasnosť.
A zase mi ktosi zvoní. Nie, nie, neotvorím. Už sa nedám nachytať, už muškám nenaletím, lebo som plný, prepitý, sýty a premočený vlastnou krvou od hlavy až po úpätie a po túto zem.
 
Je viens de verser dans mon verre, assoiffé comme peut l´etre seule une veine, le mois de décembre au gout de novembre, d´octobre, de septembre. Dans la petite chope ou je bois moucheronnent une minuscule mouche et son ami, alors que je l´ai couverte du livre que je viens d´écrire.
Ces mouches sont dans le vin comme la hache, invincibles et impitoyables; si au dehors, mais pas en mon for intérieur, il gele a en grincer et neige a s´en hérisser, ici et la émergent l´appel désiré, le désir. Du doigt avec lequel – par hasard – je n´écris pas en ce moment, je sors la mouche du verre, la solueve pour qu´elle ne se noie pas comme si je l´aimais bien, alors que bien sur c´est le contraire, je ne la goute pas du tout sur la langue. Un tel geste est bien la terreur de la tendresse et de la miséricorde.
– Envole-toi, mouche, envole, envole-toi et, libre, vole comme moi au loin.
La mouche est tombée, elle ne s´est pas envolée, elle n´a pas obéi au plus vieux, au plus sage. Le vieux pour l´instant tournoie comme la neige et le sang au dehors qui se haussent au niveau des monts ancestraux. Ou j´habite, j´ai un pied dans les hauteurs.
Quelqu´un sonne. Je vais ouvrir. Derriere la porte se tient la cloche immémoriale, je la salue? Tu peux me tutoyer, entre. Ou bien est-ce le treizieme mois non déclaré du roi fainéant institué en cours d´année par le gouvernement? Ou bien encore est-ce le chant de l´eau de vie de prune? Est-ce le temps qui sonne? Ou est-ce la mouche qui se serait posée sur ma sonnette?
De tels faits depuis longtemps ne se produisent plus. C´est toi, ma douce Marina, tu as sonné et m´a apporté dans un verre minuscule l´oeil perdu, la machine a écrire sur l´épaule, tu dis:
– Les livres sont faits pour etre écrits. Il ne faut pas s´en servir pour couvrir les verres des mouches affolées.
– Tu ne sais peut-etre pas que les livres s´écrivent tous seuls et que nous ne faisons que nous épuiser a leur côté?
La neige tombe désordonnée, insouciante, la tete la premiere – le sang monte lui, a la tete. Je verse dans mon verre toutes les pulsations, toute une année en fait d´un coup, un pied dans l´été parce que la beauté est une idole qu´aime a vénérer seul celui qui accomplit des miracles.
Avec patience je cache en mol le présent et recouvre demain d´un livre.
– Le printemps enlumine par trop cet automne comme si nous avions davantage ouvert l´amour qui dans les lointaines perspectives va se rétrécissant. Nous saisissons infiniment la précarité.
Et de nouveau quelqu´un sonne. Non, non je n´ouvre pas. Non je ne me laisserai pas attraper, non je ne me ferai pas avoir par des mouches parce que je suis plein, ivre, repus et trempé de mon propre sang de la tete au pied, jusque dans la terre meme.

Preložila Marie-Christine Huber

Kŕdle krídel
 
Žltí vtáci po jednom i v kŕdľoch vzlietajú z konárov a uberajú sa do teplejšieho neďaleka. Sadajú na zem, unavene a postrelene klesnú. Šuštia krídlami aj po smrti a celá zem je nimi pokrytá, až ju nevidno, len východisko z domu a do domu si odzametám smerom k špine štátnej cesty.
Kŕdle krídel. Nie sú to vtáci, ani krídla stromov. Sú to znaky, nenáhodne navrstvené do riadkov a strán. Čítaj! Čítaj, milá moja, ak vieš.
 
Un par un et par bande, des oiseaux jaunes s´envolent des branches et se préparent pour des lointains proches plus chauds. Ils se posent sur le sol, ceux qui sont fatigués ou blessés tombent. Leurs ailes bruissent jusque dans la mort, la terre en est couverte jusqu´a disparaître, de maison en maison je belaie vers la route nationale et sa saleté.
Envol d´ailes. Non ce ne sont pas des oiseaux, ni meme des arbres ailés. Ce sont des signes, accumulés volontairement en lignes et en pages. Lis, lis, mon aimée, si tu sais.

Preložila Marie-Christine Huber

Obsah

TEN, KTO SI NEZASLÚŽI, aby mu niečo vzali, ani nič nedostane. Len čo mi vzišla kukurica na Dolných lúkach, prišiel jeleň. Tam steblo zlomené, tam bezohľadne pristúpené, tu akoby v páse zlomené. Len zlosť, nenávisť je celá a nezlomená. Treba ťa zabiť, jeleň. Mali by sme ho vystriehnuť, iste je krásny. Povedal Malý. V tej chvíli tušíme: dobre je s krajinou, kde ešte vie žiť jeleň. Čo s takou zemou, čo ho neuživí? Len čo začali dozrievať zemiaky, prišiel človek. Tam prázdna jamka, tu vytrhnutá vňať, povädnutá. Iba zlosť čerstvá bujnie. Niekto si na tých zemiakoch dobre pochutí. Povedal Malý. Odrazu vieme: dobre je s gazdom, ktorému jesto čo ukradnúť. Lebo načo je človek, ktorému niet čo vziať? Akonáhle sa do zlata vyfarbila kukurica, prileteli vtáci nebeskí. Tam zobli, tu štipli, obnažené šúľky žalujú, pripomínajú slová. Pozri, otec, aké krásne pierko, je z krídla. Povedal Malý. Naraz tušíme a vieme: mesačnú krajinu vtáky nepoznajú – a z prázdna nevezme nič jeleň, človek, vták, ba ani len tá smrť.
 
QUEM NAO MERECE que lhe tirem alguma coisa também nada receberá. Mal me nasceu o milho, nos prados de baixo, veio um veado. Aqui uma cana partida, ali outra pisada sem qualquer consideraçao, aí outra, como que partida pela cintura. Apenas a raiva, o ódio, encontram-se inteiros e em nada diminuídos. É preciso matar-te, veado. Deveríamos armar-lhe uma cilada, certamente é lindo. Disse o pequeno. Nesse mesmo momento tivemos um pressentimento: bem da paisagem onde ainda consegue viver um veado. Que dizer de uma terra que nao consegue dar-lhe sustento? Mal começaram a amadurecer as batatas, veio um homem. Ali um furo vazio, aqui a rama arrancada, murcha. A única coisa que viceja é uma raiva nova. Para alguém há-de ser um belo repasto. Disse o pequeno. E is que se fez luz: bem está o agricultor a quem ainda resta o que se lhe roube. É que, para que serve um homem a quem nada se pode tirar? Mal o milho se pos dourado, vieram a voar os passarinhos celestes. Picaram ali, beliscaram aqui, as maçarocas desbastadas acusam, recordam as palavras. Olha, pai, que bela peninha, é de uma asa. Disse o pequeno. No mesmo instante pressentimos e sabemos: os pássaros nao conhecem uma paisagem lunar – e do vazio nada tira nem o veado, nem o Homem, nem o pássaro, nem mesmo a morte.

ČO NÁM TEDA OSTALO? Nezvýšilo nám ani len na skepsu, hoci sa ňou chválime. Pretože neveríme v možnosť pravdy, neveríme ani v potrebu pochybovania. Nemáme dosť skepsy neveriaceho Tomáša, ktorý sa prstami musel dotknúť skutočnosti; naše dotyky sú sprostredkované. Vnímame cez silonové rukavice konvencií, fráz, myšlienkových klišé, cez rozkmásané zvyšky cudzích myšlienok. Pravda je potom to, čo je oznámené a čo bezbolestne dostaneme hotové v rôznom balení, ktoré je zvyčajne reklamne pestro pomaľované, aby dobre išlo na odbyt. A tak aj samu skutočnosť prehandlujeme, aj čin, aj dianie a skutok. Ako si inak možno vysvetliť jav, ktorý si dosť dávno všimol nebohý Sören Kierkegaard, že všade na svete, kde nejaká potreba očakávala svoj skutok a čin, najprvšou vecou pre ľudí je založiť nejakú komisiu, združenie, výbor či kolégium a podobne, dokonca aj vtedy, keď si to nik a nič nežiada, a najmä – dať im to najdôležitejšie: pomenovanie, názov. Ním potom mávame a toto mávanie a šuchorenie nazývame činnosťou.

ASSIM SENDO, O QUE NOS RESTA? Nem mesmo o cepticismo nos ficou, embora dele façamos alarde. Como nao acreditamos na possibilidade da verdade, nem acreditamos na necessidade da dúvida. Nao temos em quantidade suficiente o cepticismo do descrente Sao Tomé, o qual precisou de tocar a realidade com o dedo: os nossos toques sao mediados. Percepcionamos através das luvas de poliéster que sao as convençoes, as frases feitas, os clichés do pensamento, através dos resquícios esfarelados de pensamentos alheios. A verdade depois é aquilo que é anunciado e que recebemos pronto a usar neste ou naquele embrulho que na maior parte dos casos está pintado com as cores garridas da publicidade a fim de bem se vender. E assim transformamos em mercadoria mesmo a própria realidade, mesmo a acçao, mesmo o acontecimento e o acto. De que outro modo podemos explicar a nós próprios um fenómeno em que o saudoso Sören Kierkegaard reparou já há bastante tempo, nomeadamente que em todo o lado no mundo, onde alguma necessidade esperava o seu acto e a sua acçao, a primeira coisa que as pessoas fazem é estabelecerem uma comissao, associaçao, algum comité ou colégio e similares, até mesmo naqueles casos em que nada nem ninguém o exige, e, antes de mais, dotarem a mesma ou o mesmo do que mais importa: uma designaçao, um nome. É com este que em seguida acenamos, e a este acenar e a esta azáfama é que chamamos de actividade.

Z knihy: Ivan Kadlečík: Rapsódias e Miniaturas. Lisboa, Cavalo de Ferro 2004. Preložil Lumír Nahodil

Obsah

Je noc...

Je noc: len vtedy hlasnejšie čuť vravu vyvierajúcich prameňov. Aj moja duša je vyvierajúci prameň.
Je noc: len teraz sa budia piesne milujúcich. Aj moja duša je pieseň milujúceho.
Čosi nemlčiace, neumlčateľné je vo mne, ono vyviera do hlasitej vravy. Hlad po láske je vo mne, len on, nie ja, jazykom hovorí.
Som svetlo: kiežby som, ach, bol nocou! Veď moja osamelosť je v tom, že musím svietiť.
Lebo ja žijem vo vlastnom svetle. Plamene z môjho vnútra šľahajúce opäť do seba vpíjam.
Skutočné denné dianie mi nahrádza neveľká korešpondencia, teda život v slove. A nočná pieseň, tá zapiesnená čerň.
Možno je to tak čistejšie a lepšie a múdrejšie: toto verbálne bytie.
Keď ti už v samote a v tichej chorobe, od všetkého až po krk vyzutému, ostáva život len v slove. A život slovom, ktoré sa stalo telom.
Epištoly sú najkrajší a najslobodnejší literárny žáner; literárny druh a priateľ. Moje úbohé telo sa raz a onedlho stane...
Moje úbohé telo sa raz a onedlho úplne stane. Stane sa svetlým slovom.
Výhľad mi nezacláňa súčasná zdanlivosť. Vidím dopredu a vidím, aj keď sa potemnieva.
Len a len vy, temní a vy noční ste; ktorí tvoríte teplo z toho, čo svieti!
Kdeže je kameň, na ktorý by si kolenačky oprel boľavú hlavičku? Zadriemal zmorený aspoň len trošíčku.
Ale čo je nemožno, to ani nehľadaj. A čo je možné, to ani nehľadám.
Ó, toľko zmrzačených pokusov: všetky? Azda raz, v inom vesmíre, azda raz, v hodine prapravnukov, láska.
Je noc: prečo však musím byť svetlom? A smädom po temnote a samotou!
Je noc: a ako prameň vyviera zo mňa túha tuhá. Nemlčať túžim.
Je noc: len teraz sa budia piesne milujúcich. Aj moja duša je pieseň milujúceho.
Je noc: len vtedy hlasnejšie čuť vravu vyvierajúcich prameňov. Aj moja duša je vyvierajúci prameň.
 

Es ist Nacht...

Es ist Nacht: Nur dann kann man den Lärm der sprudelnden Quellen deutlicher hören. Auch meine Seele ist ein sprudelnder Quell.
Es ist Nacht: Nur jetzt erwachen die Lieder der Liebenden. Auch meine Seele ist das Lied eines Liebenden.
Etwas, das nicht schweigen kann, das nicht zum Schweigen zu bringen ist, quillt hervor in ein lautes Sprudeln. Ein Hunger nach Liebe ist in mir, nur er, nicht ich, spricht durch die Sprache.
Ich bin Licht: Wenn ich doch, ach, Nacht wäre. Besteht doch meine Einsamkeit darin, dass ich leuchten muss.
Denn ich lebe im eigenen Licht. Die aus meinem Innern lodernden Flammen sauge ich in mich hinein.
Das wirkliche tägliche Geschehen ersetzt mir die nicht grosse Korrespondenz, also das Leben im Wort. Und das nächtliche Lied, die mit Liedern angefo llte Schwärze.
Vielleicht ist es so reiner und besser und klo ger: dieses verbale Sein.
Wenn dir schon in der Einsamkeit und stillen Krankheit, von allem bis zum Hals entblim Wort bleibt. Und das Leben als Wort, das zum Leib wurde. össten, ein Leben nur
Episteln sind die kkläglicher Leib wird werden einst und bald… kürzeste und freieste literarische Gattung, ein literarischer Gefährte und Freund. Mein
Mein kläglicher Leib wird vollkommen werden einst und bald. Er wird werden zu einem hellen Wort.
Die gegenwärtige Scheinhaftigkeit verbirgt mir die Aussicht nicht. Ich sehe nach vorn, und ich sehe, auch wenn es zu dämmern beginnt.
Ausschliesslich ihr, ihr Dunklen und ihr Nächtlichen, seid es, die ihr Wärme erschafft aus dem, was leuchtet!
Wo denn ist der Stein, auf den du knieend deinen schmerzenden Kopf niederlegen kschlummern könntest, nur ein ganz klein wenig. Könntest? Erschöpft
Aber was unmO glich ist, das suche ich nicht. Und was möglich ist, danach suche ich nicht.
Oh, soviel misslungene Versuche: alle? Vielleicht einmal, in einem anderen Weltall, vielleicht einmal, in der Stunde der Ururenkel, Liebe.
Es ist Nacht: Warum jedoch muss ich Licht sein? Und Durst nach Dunkel und Einsamkeit!
Es ist Nacht: Und wie eine Quelle sprudelt aus mir starke Sehnsucht. Nicht zu schweigen sehne ich mich.
Es ist Nacht: Nur jetzt erwachen die Lieder der Liebenden. Auch meine Seele ist das Lied eines Liebenden.
Es ist Nacht: Nur dann kann man den Lärm der sprudelnden Quellen deutlicher vernehmen. Auch meine Seele ist ein sprudelnder Quell.

Preložila Renata SakoHoess

Obsah

Prosinec

Večer sa zasa do obálky vložím, zalepím viečkami, známku-neznámku nalepím, úradne opečiatkujem dátumom, do mäkkej schránky sa hodím a pošlem preč expres doporučene. Ale predtým si ešte do podzemnej pivnice po víno fialkové skočím. Nefunguje tam elektrické osvetlenie a sviečku sa mi nechce zapaľovať ani len pod nosom, nuž idem po tme pamäti ako v snežných závejoch. Na zemi, skoro ich nechtiac zašliapnem, vidím dvanásť rozosiatych rozosmiatych hviezdičiek: ako jahodové kvety drobné. Zabudla si tu, Maruška, všetky svoje oči? Uľakaný ako ty vtedy v temnom lese, aj ten mráz som v tele pocítil, i rečiem, čo mi prvé na um zišlo: - Jabĺčka hľadám, dobrí ľudkovia. - Svetielka pomaly hasnú. Ich význam nechápem, možno ani nie je. Pravdepodobne to bolo tlenie, žiarivé hnitie stebielok trávy, sena. Keby som bol prišiel do pivnice so svetlom a ešte za vidna, boli by tam sudy, steny, zem, pleseň, tehly, steblá, víno a všetko - všeličo, no nebol by som býval zbadal tie maličké svetielka, ktoré možno predsa len niečo znamenali a predvídali, predvedeli, predvideli. Kto ide v svetle a ho nosí, všeličo nevidí. Tma si pamätá všetko, aj svetlo.

Keď sa pozriete na veci, všetky do jednej sa podobajú na vesmír, videl som to. V pivnici je pavučina, o chvíľu sa pokryje bielou plesňou a rastie do bizarných obrazcov galaxie. Pod sudom rastie pleseň zvislo do dĺžky, zhora nadol! ako výnimka, protinožec, ale odrazu, niekoľko cicier nad zemou, prestane sa priamočiaro dĺžiť, zľakne sa zeme, zastane váhavo a obráti sa na bok, do šírky, je z toho dolu hlavou obrátený príbeh, padák, hríb mäkký, krehký, vzdušný, letiaci; opačný strom; slovné korene; kvet, čo rastie dolu hlavou, späť; smerom k slnku obrátené korienky a pôvod. To je pamäť príchodu! Ako literatúra.

Bittmonat

Abends steck ich mich wieder rein ins Kuvert, kleb´s zu mit den Augenlidern, Briefmarke kleb ich weder drauf noch lass ich´s unfrankiert, stemple behördlich ab mit Datum, in den weichen Kasten werf ich mich und schicke mich zurück – per Express und eingeschrieben. Doch zuvor spring ich noch in den Keller unter Tage nach dem violetten Wein. Die elektrische Beleuchtung funktioniert dort nicht und die Kerze mag ich nicht anstecken - Lichter ertrag ich nicht mal unter Nasen, geh ich halt nach dem Gedächtnis der Dunkelheit wie durch Schneewehen. Auf der Erde, fast zertrete ich sie ungewollt, seh ich zwölf zerstreut verstreute Sternelein: wie Erdbeerblo ten fein. Hast du, Maruška, hier all deine Augen vergessen? Der Schreck fuhr mir in die Glieder wie dir damals im finstern Walde, auch diesen Frost hab ich gesport, und ich schwadroniere, was mir als erstes in den Sinn kommt: - äpfelchen such ich, ihr guten Leut. – Die Lichterchen gehn langsam aus. Ihre Bedeutung begreif ich nicht, vielleicht gibt´s gar keine. Wahrscheinlich war es ein Schwelen schimmernd verwesender Grashalme im Heu. Wäre ich mit einem Licht in den Keller gekommen oder noch im Hellen, hätte ich dort Fässer, Wände, Erde, Schimmel, Ziegeln, Grashalme, Wein und allerlei gesehn, doch die winzigen Lichtlein hätt ich nicht entdeckt, die vielleicht doch irgendwas zu bedeuten hatten oder vorausahnten, vorherwussten, voraussahen. Wer im Licht geht und es trägt, der sieht so manches nicht. Das Dunkel merkt sich alles, selbst das Licht.

Wenn Sie die Dinge betrachten, ähneln sie alle bis ins Letzte dem Weltall, ich hab es gesehn. Im Keller sind Spinnweben, die werden bald mit weissem Schimmel überzogen sein und sich zum bizarren Schema der Galaxis auswachsen. Unterm Fass wächst der Schimmel längs und lotrecht, von oben nach unten! wie eine Ausnahme, ein Gegenfüssler, aber jäh, ein paar Schluck o ber der Erde, hört er auf, sich geradlinig zu verlängern, erschrickt vor der Erde, hält zögernd inne und wendet sich zur Seite, geht in die Breite, wird zu einer Geschichte, die Kopfstand macht, zum Fallschirm, zu einem weichen, zarten, luftigen, schwebenden Pilz, zu einem umgestülpten Baum; Wortwurzeln werden aus ihm; eine Blume, die kopfunter wächst, rückwärts; der Sonne sind die Wurzelhärchen zugewandt und der Ursprung. Dies ist das Gadächtnis der Ankunft! Wie Literatur.

Preložila Ute Rassloff

Obsah

Preambulum

Hudobný nástroj
nech by ho vystaval Podkonický
Silbermann
ktokoľvek v Banskej Bystrici
alebo v Eisenachu
má pod žltkavou parochňou
nakrátko ostrihané vlasy
mäsité pery
a plné telo kostených píšťaliek
čo mocne začínajú rásť
keď v Georgenkirche krstia
vodou z veľkého tufového kalicha
šiesteho Ambrosiovho syna
a Alžbety najmladšieho
V kalendári sa píše ešte
juliánsky marec mladý
a gotické a barokové línie
červenkastého rudohoria práve
prudko menia osvetlenie
počuť aj strýkovo Krištofovo
preludovanie zhora
Z dieťaťa vyrastie dospelý nástroj
ktorý hrá sám
sám na sebe
hovorí chodí verí
píše a plače a je a iné
akoby bol z krvi
Boli mnohí čo veľmi dobre
nepremenení
hrali a skladali
len Johann sa naozaj stal organom
celý od sviatosti krstu
až dodnes podobne
ako telo
keď sa stane čírym
tónom

Preambulum

Ein Musikinstrument
möge es Podkonický gebaut haben
Silbermann
wer auch immer in Banská Bystrica
oder in Eisenach
verbirgt unter der gelblichen Perücke
kurz gesnittene Haare
fleischige Lippen
und einen Körper voll knöcherner Pfeifen
die mächtig zu wachsen beginnen
wenn in der Georgenkirche
Ambrosius' sechster Sohn
und Elisabeths jüngster
getauft wird mit Wasser aus dem Tuffsteinkelch
Im Kalender schreibt man noch
den julianischen März, den jungen
und die gotischen und barocken Linien
des rötlichen Erzgebirges wechseln
behende die Beleuchtung
es sind auch Onkel Christophs
Prelüden von oben zu hören
Aus dem Kind wird ein erwachsenes Instrument
das ganz von alleine spielt
auf sich selbst spielt
spricht läuft glaubt
schreibt und schreit und ist und anderes mehr
als wär's aus Fleisch und Blut
Es gab viele die großartig
unverwandelt
spielten und komponierten
einzig Johann wurde zu einer Orgel
ganz war er seit der feierlichen Taufe
bis zum heutigen Tag ähnlich
wie ein Körper
der sich wandelte zum reinen
Ton

Preložila Renata SakoHoess

Obsah

Suita pre sólové violončelo a komputer

Keď sa ťa niekto na niečo pýta, je dobre. Našťastie, každý deň je otázkou. Akoby stromy počas veľkonočnej noci šumeli sonátu cez prsty Yehudi Menuhina.
Alebo Jozef Lupták hrá suitu d mol pre vážne sólové violončelo? V jej prelúdiu sú lesy zahmlené a zamračené, vietor tíchne a opäť sa dvíha. Bez odpovede sa pýta: presne a správne.
Ešte ani hovoriť nevieš a už sa vypytuješ plačom, gestami, pohybom a hrou. No len čo ako chlapec dočiahneš a vládzeš utiahnuť veľkú šľapaciu páku, už ťaháš učiteľovi-organistovi v kostole mechy, skrytý za telom veľkého nástroja, kde je veselo a voľne. Keď to robíš zle a nedbanlivo, píšťaly kvičia alebo zmĺknu, učiteľ ťa vyťahá za uši. Preto snívaš sadnúť si na jeho miesto, byť pánom a vyťahať ho za uši. Z lavice za hracím pultom ho aj tak onedlho odstránia komunisti. Skúšaš to sám a potajomky, veď kľúč od sakrestie visí doma na klinci hneď za dverami.
Organ je tajomstvo a zázrak, jeho vnútro labyrint a prekvapenia. Neskôr aj zdroj skromnej obživy v čase štúdií i biedy počas totality. Ale to vtedy ešte nevieš, až oveľa neskôr, že najväčšie mystérium je Johann Sebastian, aj keď ho dodnes nedokážeš poriadne zahrať.
Akoby stačilo vedomie a tušenie, že zachraňuje. Ako východisko a vizionárske zjavenie. Nevyčerpateľné zvestovanie.
Matematici a fyzici hovoria, že ak v danom systéme vzniknú dysfunkcie, poruchy, konflikty, treba vyskočiť na úroveň systému vyššieho radu. Nekričme hop!, kým sme nevyskočili. Donedávna bola etickým problémom pretvárka a pokrytectvo, dnes je to ostentatívny všadeprítomný cynizmus. Hop, hop, skackáme hekticky a akčne ako slečny pri predpovedi počasia, ale pohyb je len na mieste bez perspektívy i retrospektívy, plošne a bez vertikály, ktorá sa nazýva aj duchovné transcendentno. Nedávna i dnešná transformácia systému spoločnosti majú rovnaký základ a východisko: materializmus. Teda materialistickú redukciu skutočnosti, konzumnú dehonestáciu človeka na objekt mocenských a kšeftárskych záujmov, dezinterpretáciu literatúry ako priemyslu zábavy. Veľká časť spoločnosti, vrátane spisovateľov a umelcov, uverila, že dobrý kšeft je prvý a jediný horizont existencie, jediný zdroj zmyslu, jediná méta. V slovníku opäť chýbajú základné pojmy a kategórie ľudskej existencie ako empatia, solidarita, česť a svedomie – o dôstojnosti a slušnosti ani nehovoriac. Hop, hop, hopsasa.
Keby sme pozorne počúvali jazyk dejín, pochopili by sme, že každý systém sa raz zákonite zrúti. Len kedy? Rátali sme s doživotným komunistickým odsúdením a uväznením, čo sa mi ešte aj teraz javí ako správny postoj: vždy treba rátať s doživotím, totiž nečakať na krajšie zajtrajšky, ale v každom dnešku si statočne konať svoju povinnú i nepovinnú prácu; byť identický, akoby sa nechumelilo.
Lenže sa chumelí a nočný vietor nešumí sonátu. To si len ty počúvaš Bachovu predjarnú kantátu Ich habe genug. Je to zdanlivo neuveriteľné, ale Johann Sebastian sa tu úprimne teší, že zomrie a krásne Magdalenine prsty mu zatlačia očné viečka. Závidíš mu teraz tú odvahu a silu, keď smrť už nie je pokorou a úctou, ale priemyslom? Smrť mu dávala radosť zo života ako podmienka vzkriesenia.
Bach je otázka. Otvorený problém nielen hudobný, ale rovnako aj ľudský, etický, existenciálny, filozofický, kultúrny i historický, pravdaže aj odborný a vedecký.
Pri výskume umelej inteligencie na Massachussets Institute of Technology používajú vedci niektoré kontrapunktické postupy Bachovej hudby ako model procesov ľudského myslenia a mozgu.
Bach je budúcnosť, totiž alternatíva voči záhube.
Podľa Jeana Paula Sartra je skladateľ vzácnym príkladom a jednoznačným dôkazom ako nájsť originalitu v rámci danej systémovej disciplíny v živote i v tvorbe. Inými slovami: zachovať si integrovanú identitu uprostred globalizácie a sériovej výroby. Alebo ešte inými slovami: ako si zachrániť, spasiť vlastnú dušu a zároveň ju – takú krásnu – otvorene odovzdať univerzu, darovať všetkým v priestore aj čase.
Je to vraj osobnosť, ktorá ukazuje hĺbku nášho dnešného pádu. Tá priepasť je však menšia o malý krápnik z  Demänovskej jaskyne, ktorý v Lipsku nedávno na kovovú dosku s písmenami J. S. B. položil slovenský básnik, osamelý bežec: – Aj to trochu cvenglo!

Suite for a solo cello and computer

When somebody is asking you something, all is well. Luckily, every day is a question. It is as if trees were rustling a sonata through the fingers of Yehudi Menuhin.
Or is it Jozef Lupták playing the suite d moll for a serious solo cello? In its prelude, the woods are misty and clouded, the wind dies away and rises again. It is asking a question without an answer, precise and right one.
You even do not know how to speak yet, and you are already putting questions by your crying, gestures, movements and plays. But as soon as you, a boy, are able to reach and pull a big pedal, you pull bellows for your teacher/organ player in the church, hidden behind the body of a big instrument, where the spirit is free and merry. When you are doing it in a wrong and careless way, pipes squeal or fall silent, and the teacher pulls your ears. That is why you dream about taking his place, becoming a master and pulling his ears. Anyway, he will soon be removed from his bench behind the keys by the communists. Secretly and by yourself, you try to play – the keys to sacristy hang on a nail at your home.
An organ is a mystery and a wonder, its interior is a labyrinth and surprise. Later on, during your studies and totalitarian misery, also a source of a modest income. But you do not know then, you learn only much later that the greatest mystery is Johann Sebastian, although you are not able to play him properly to this day.
It is as if the consciousness and inkling that he redeems was enough. As a point of departure and visionary apparition. Inexhaustible annunciation.
Mathematicians and physicists claim that if there are dysfunctions, disorders, conflicts in a given system, it is necessary to move up to the level of a system of a higher order. Let us not halloo till we are out of the wood. Until recently, the ethical problem was hypocrisy and pretence, to-day it is ostentatious and omnipresent cynicism. Halloo, halloo, we cry hectically and actively like young ladies presenting weather forecast, but we move just on one spot, without a perspective and retrospective, flatly and without a vertical, which is also called spiritual transcendency. Both recent and present transformation of the social system has the same basis and point of departure: a totalitarian materialism. In means a materialistic reduction of reality, a consumerist degradation of a human being to an object of power and money making interests, a misinterpretation of culture as a diversion industry. A great part of society, including writers and artists, has come to believe that a good bit of business is the foremost and only horizon of existence, the only source of meaning, the only goal. In our dictionary such basic notions and categories of human existence like warm empathy, solidarity, honour and conscience – not to mention dignity and decency – are missing again. Trivialisation of the sacral deprives our world of its third dimension, and thus gives rise to cold anxiety, a postmodern angst. Halloo, halloo.
If we listened attentively to the language of history, we would understand that every system will inevitably tumble down some day. The only question is when? We have counted on the communist conviction and imprisonment being for life, and this attitude seems to be right even now: you have always count on a conviction for life, which means not to wait for brighter to-morrows, but in each and every present day honestly do both your obligatory and non-obligatory work: to be identical, as if nothing was happening.
But something is happening and the night wind does not rustle a sonata. It is just you listening to an early spring cantata Ich habe genug. It seems unbelievable, but Johann Sebastian is genuinely happy there that he will die and beautiful fingers of Magdalena will close his eye-lids. Are you envying him the courage and the strength, now when death is not humbleness and respect any more, but a business deal? As a condition of resurrection, it gave him enjoyment of life.
Bach is a question. An unsolved problem not only musical, but at the same time also a human, ethical, existential, philosophical, cultural, historical, and, of course, an expert and scientific one.
When studying the artificial intelligence, scientists at the Massachussets Institute of Technology use some counterpoint techniques of Bach´s music as a model of processes of human thinking and brain.
Bach is future, that is an alternative to destruction.
According to Jean Paul Sartre, the composer is an excellent example and an indisputable proof of how to find originality in life and work within the given discipline of a system. In other words: to preserve an integral identity amidst globalisation and serial production. Or in yet other words: how to save, to redeem your own soul and, at the same time, how to deliver it openly to the Universe, to present it to everybody both in space and time.
It is, they say, the personality that shows the dept of our present fall. That abyss, however, is made smaller by a small stalactite from Demänovská cave, which has been put recently to a metal plaque with letters J. S. B. in Thomaskirche in Leipzig by a Slovak poet, a lonesome runner: – It even clinked a little!

Preložil Pavel Vilikovský

Obsah

Sonáta pre Annu Magdalenu

Slnko by sa mohlo
dobre začudovať
keby počulo
prečo ho raz za rok
od tisícsedemsto prvého
oslovujem Lenočka
dokonca mu dávam aj rodné
priezvisko Wilcke
v čase jesennej rovnosti dňa
i noci
moje listy javora a briez
začínajú myslieť na padanie
cez haluzie a sláčikové konárie
sa práve prediera
východný sopránový lúč
hľadá tancuje hmatá
nájde?
za rána
za rosy temných kávových kvapiek
tabaková hmlička v mojej pracovni
na stene zarámovaný Sebastian
ako vidiace zrkadlo
cez oblok vchádza hrejivý
nežný lúč
husľová struna
menom Lenka dvadsaťročná
akoby vlastnou rukou
zapisovala sonátu
na okamih sa dotkne obrazu
zažiari
rozsvieti celú izbu
vtedy vypínam prehrávač
dotykom prsta zastavujem čas
a sonátu pre husle BWV 1021
toto sa nedá vydržať
príliš dobré
toto sa nedá počúvať
mnohorozmerné v časopriestoroch
nevhodne pravdivé
do plochy cynizmu
a ničotného prázdna

Sonate für Anna Magdalena

Die Sonne
staunte nicht schlecht
wenn sie hörte
warum ich sie einmal im Jahr
seit siebzehnhunderteins
Lenchen nenne
ihr gar den Familiennamen
Wilcke verleihe
zur Zeit der herbstlichen Tag-
und Nachtgleiche
die Blätter meines Ahorns und der Birken
beginnen ans Fallen zu denken
durch das Gewirk der Streichern gleichen Zweige und Äste
bahnt sich
ein östlicher Sopranstrahl seinen Weg
sucht tanzt tastet
wird fündig?
im Morgengrauen
im Frühreif dunkelschwerer Kaffeetropfen
Tabaknebel in meinem Arbeitszimmer
na der Wand der eingerahmte Sebastian
wie ein sehender Spiegel
durchs Fenster tritt ein wärmender
zärtlicher Strahl
eine Violinsaite
namens Lenka zwanzigjährig
als schriebe sie eigenhändig
eine Sonate nieder
nur einen Augenblick lang berührt sie das Bild
durchglüht
erleuchtet das ganze Zimmer
da schalte ich den CD-Spieler aus
ein Fingertippen genügt um die Zeit anzuhalten
ebenso wie die Sonate für Violine BWV 1021
das ist ja kaum auszuhalten
ist allzu gut
dem lässt sich ja kaum zuhören
mannigfach Dimensioniertes in den Räumen der Zeit
unangemessen wahrhaftig
in die Ebene des Zynismus hinein
und die Leere des Nichts

Preložila Renata SakoHoess

Obsah

Trasenie

Už len ten dramatický nástup: v jedinom pevnom, len raz sa zachvevšom tóne a, čo je lesklý ako čerstvo nabrúsená sekera päťnásobnej veľkej mužskej mixtúry, je všetko: rady oktáv, superoktáv, principálov, fláut a pod nimi tridsaťdvastopový subbas a bourdon. Sekera zaťatá do vysokej jedle. Alebo je to skôr oslepujúci blesk: aj kľukatým tvarom, čo zbehne zhora nadol cez tri oktávy až k najhlbšiemu tónu klaviatúry, k nízkofrekvenčným vlnám, čo môžu zabiť, vyhodiť srdce z rytmu. Priestor je rozčesnutý napoly, hory sa trasú, zem sa zatmie ako v údolí tieňov smrti. Hľa, zborím chrám a opäť ho postavím.
Otvorené okná sú zatienené na veľkom dome pri kostole, kde Bach býva v meste Leipzig. Píše sa Pánov rok 1750. Do júlového dňa za záhradou šumí riečka, ticho je horúce, zvuky ospalé a pomalé. Slepý Johann leží na pohovke, počúva sýtu melódiu Magdaléninho hlasu, ktorá číta starozákonný žalm v plnokrvnom nemeckom preklade, akoby tíško spievala smutné slová na radostný nápev.
– Kiežby si, Magdaléna, nikdy nestratila svoju radosť, – zaznelo zo šera. – Lebo práve som spoza záclony začul, že vonku svieti slnko v tónine h mol, len vo štvrtom takte má byť tón cis.
– Počúvam ťa, Johann môj, pokračuj, hovor navždy.
Anna Magdaléna vstala, zamyslene sa zahľadela z okna. V záhrade kvitnú ruže – treba ich poliať. A ešte toto počula, kým celkom nenastalo mlčanie:
– Vždy som chcel menej žiadať a viac ďakovať.
V zápätí blesku vybuchne hrom pedálového d – a hneď ho prikryje mohutná disharmónia, končiaca uvoľnením: vysoké napätie dvoch pólov, kladu a záporu, sa vybilo Božou iskrou. Nad ľudskými hlavami, v treťom organovom manuáli, na oblohe sa z ničoho nič ozvú vtáčiky, čvirikajú, štebocú. Ešte aj žartovať sa im chce. Motívy sa vracajú, variujú až po majestátny záver, ktorý je oslavou všetkého, čo umrelo i žije. Doznela Tokáta d mol. Nič sa nestalo. Chrám stojí, hory sa nezrútili, človek žije. Len vzduch a v ňom pľúca, krv i to malé človekovo srdce ostávajú akési vyčistené ozónom tej búrky zemetrasnej.
Nielen v Nemecku, ale v celej Európe, aj na Slovensku v jubilejný deň Johannovej Sebastianovej smrti, ale aj predtým a potom, zaznie jeho hudobný nástroj, akoby sa lámali miléniá. Zem sa zachveje. Ale nebude sa to volať strach a hrôza. Presnejšie meno je radosť.
 

Ein Erzittern

Schon diese dramatische Eröffnung: in einem einzigen, nur einmal erbebenden, frisch geschärften, fünfach vergrösserten a-Ton männlicher Mixtur ist alles: eine Reihe von Oktaven, Superoktaven, Prinzipalen, Flöten und unter ihnen ein zweiunddreissigfüssiger Subbas und Bourdon. Eine Axt in eine hohe Fichte eingeschlagen. Oder es ist eher ein blendender Blitz: mit seinem zickzagigen Aufblitzen, das von oben über drei Oktaven zum tiefsten Ton der Klaviatur, bis zu den Tönen niedrigster Frequenz durchläuft, kann er töten, das Herz aus dem Rhytmus bringen. Der Raum ist in zwei Teile gespalten, die Berge erzittern, die Erde verfinstert sich wie im Tal des tödlichen Schattens. Höre mich, ich zerstöre den Tempel und baue ihn wieder auf.
Die offenenen Fenster des grossen Hauses neben der Kirche, in dem Bach in Leipzig wohnt, sind mit Schatten zugedeckt. Es wird das Jahr des Herrn 1750 geschrieben. In den Julitag hinter dem Garten rauscht das Wasser eines Baches, die Stille ist heiss, die Geräusche sind schläfrig und langsam. Der blinde Johann liegt auf dem Sofa und hört die volle Stimme seiner Frau Magdalena, die in einem vollblutigen Deutsch einen alttestamentarischen Psalm so liest, als singe sie ganz leise traurige Worte auf eine heitere Melodie.
– Magdalena, verliere niemals deine Freude, – ist aus dem Grau zu hören. – Ichhabe eben hinter meinem Vorhang gehört, dass draussen die Sonne im h-moll scheint, nur im vierten Takt soll richtig ein cis-Ton sein.
– Ich verstehe dich, mein Johann, fahre fort und höre niemals auf zu reden.
Anna Magdalena stand auf und schaute mit einem nachdenklichen Blick aus em Fenster. Im Garten blühen die Rosen, man müsste die giessen. Und dann, bevor endgültig das Schweigen ausbrach, hörte sie noch:d
– Ich wollte immer wenig fordern und mehr danken.
Unmittelbar nach dem Blitz explodiert das Donnern des pedalen d – und gleich darauf wird es von einer mächtigen Disharmonie zugedeckt, die mit einer wunderlichen Erleichterung endet: die Hochspannung zwischen zwei Polen, der These und Antithese, entlud sich im Gottes Funke. Über den menschlichen Köpfen, im dritten Manual, werden unter dem Himmel plötzlich Vögel laut, sie zwitschern und tschilpen. Ja, sie ergehen sich sogar jetzt noch in Scherzen. Die Motive kehren zurück, sie variieren sich bis zum majestätischen Ende, einen Lob und Preisgesang auf alles, was starb und lebt. Die Toccata d-moll klang aus. Und es geschah nichts. Der Tempel steht, die Berge brachen nicht auseinander, der Mensch lebt. Nur die Luft und in ihm die Lunge, das Blut und auch das kleine menschliche Herz sind durch den Ozon dieses einem Erdbeben ähnlichen Gewitters auf eine wunderliche Art und Weise geläutert.
Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, und auch in der Slowakei, und auch am Tag des Todes von Johann Sebastian, sein Instrument, die Orgel, so als wären zwei Millenien auseinandergebrochen. Die Erde erbebte und erzitterte. Aber dieses Beben und Erzittern trägt nicht den Namen Angst und Grauen. Sein richtiger Name ist Freude.ertönte vorher, danach

Preložil Ota Filip

Allein schon der dramatische Einstieg: In einem einzigen festen, nur einmal erbebenden Ton a, der strahlt wie ein frisch geschliffenes Beil einer fünfzehnfach grossen Mixtur, ist alles – Reihen von Oktaven, Superoktaven, Prinzipalen, Pfeifen und unter ihnen der zweiunddreissigfüssige Burdon. Das Beil, eingehauten in eine hohe Tanne. Die Guillotine fält auf den ausrasierten Nacken. Oder ist das eher ein blendender Blitz: auch in geschlungener Gestalt, der von oben nach unten über drei Oktaven bis zum tiefsten Ton der Klaviatur springt, zu den niederfrequenten Wellen, die töten können. Der Raum ist entzweigespalten, die Berge erzittern, die Erde wird dunkel wie im Tal der Todesschatten. Schau, ich reisse das Gotteshaus nieder und baue es von neuem auf.
Im Anschluss an den Blitz schlägt der Donner des Pedal-D ein – und gleich bedeckt ihn eine mächtige Disharmonie, die mit einer Befreiung endet: Die hohe Spannung zweier Pole, positiv und negativ, hat sich durch den göttlichen Funken entladen. Über den Köpfen, im dritten Manual, melden sich am Himmel Vögel aus dem Nichts, sie zwitschern, trillern. Und sie sind auch noch zu Spässen aufgelegt: Nie ist es so schlimm, dass es nicht besser werden könnte. Die Motive kehren zuroück, variieren in etwas romantischem Geiste bis zum majestätischen Abschluss, der ein Fest alles dessen wird, was gestorben ist und lebt. Bachs Toccata d ist ausgeklungen. Das Gotteshaus steht, die Berge sind nicht zusammengestörzt, der Mensch lebt. Nur die Luft (und darin die Lungen, das Blut und das kleine Menschenherz) bleibt nach diesem Gewitter irgendwie gereinigt zurück.

Preložila Renata SakoHoess

Obsah


Das eigene Horrorskop, Wieser Verlag Klagenfurt 1995mIvan Kadlečík - Oleg Pastier: Spytovanie 2011 mIvan Kadlečík: Škoda knižke nerozpredanej ležať 2009 Z diára

Matičné čítanie

Korešpondencia

Recenzie